Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư và Phát triển Khu công nghiệp Bắc Ninh
Hotline: (0222).3 875 526

kcn kcn kcn1 kcn2 kcn3
Hình ảnh hoạt động
Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm hoạt động hỗ trợ xúc tiến đầu tư
Tư vấn đào tạo và giới thiệu việc làm miễn phí cho người lao động
Hội thảo
Lễ khánh thành nhà máy sữa đậu nành VINASOY -Bắc Ninh
Lãnh đạo Trung tâm và lãnh đạo Trung tâm An toàn lao động - Viện nghiên cứu bảo hộ ATLĐ ký hợp đồng liên kết huấn luyện ATVSLĐ
Hội nghị tổng kết 15 năm thu hút đầu tư,xây dựng,phát triển các KCN

Tổng kết 15 năm thu hút đầu tư,xây dựng,phát triển các KCN
Tuyên truyền về an toàn giao thông
Hội nghị bàn giao hạ tầng KCN Đại Đồng – Hoàn Sơn

KCN Yên Phong - Bắc Ninh - Việt Nam
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến
Nhân viên 1
Nhân viên 1
Nhân viên 2
Nhân viên 2

(0222).3 875 526

   
 

Giá vàng 9999

ĐVT: tr.đ/lượng
Loại Mua Bán

Tỷ giá

CONG THONG TIN DIEN TU TINH BAC NINH BAN QUAN LY CAC KHU CONG NGHIEP BAC NINH Chung chi nang luc hoat dong xay dung Nha hang Ha Phong DHLOGISTICS WMLOGISTICS Benh vien da khoa Thanh an Thang Long Cay xanh Phu Lam KTC - kiem toan Benh vien da khoa Tri Duc BAN DO NUOC CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Đối tác
Vsip Vsip Yen phong Yen phong yen phong 2 yen phong 2 Tu son Thuan thanh 3 Thuan thanh 2 Thuan thanh 2 Thuan thanh 2 Tien son Tien son Que vo 3 Que vo 2 Que vo Hanaka Gia binh Dai kim Dai Dong Tri Duc Tri Duc nha hang ha phong nha hang ha phong Nha hang Ha Phong Bac Ninh thinh cuong biz truong trung cap nghe so 10 - Bo quoc phong Benh vien da khoa Thanh An Thang Long phong kham da khoa Hoan My Cong ty Vinh Phat DHLOGISTICS WMLOGISTICS Benh vien da khoa thanh an thang long in xuan truong Gangnam hotel

khach san bac ninh