Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư và Phát triển Khu công nghiệp Bắc Ninh
Hotline: (0222).3 875 526

kcn kcn kcn1 kcn2 kcn3
Kính gửi: QUÝ CÔNG TY Tên tôi là: Nguyễn Thị Xuyến Sinh năm: 20/09/1988 Số điện thoại: 0968.545.388 Mail liên hệ: baoxuyen88bn@gmail.com Địa chỉ hiện tại: Đông Xuất, Đông Thọ, Yên Phong, Bắc Ninh.

Tim viec lam
Họ tên: Nguyễn Thanh Nhàn; Ngày sinh: 6/10/1992; Địa chỉ: Phù Chẩn - Từ Sơn - Bắc Ninh; SĐT: 0169.292.1841 Chuyên ngành: Kế toán Trình độ: Đại học Tin Học:

Tim viec lam
Họ tên: Nguyễn Thị Mai; Ngày sinh: 10/3/1988; Địa chỉ: Quỳnh Sơn - Yên Dũng - Bắc Giang; SĐT: 0979.000.257; Chuyên ngành: Kế toán ; Trình độ: Cao đẳng; Tin Học: B

Tim viec lam
Họ tên: Nguyễn Đức Hai; Ngày sinh: 22/03/1992 Địa chỉ: Đại Phúc - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh; SĐT: 0984.522.392; Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Trình độ: Cao đẳng Tin Học:

Tim viec lam
Họ tên: Hoàng Thị Hà; Ngày sinh: 14/6/1996; Địa chỉ: Đình Tổ - Thuận Thành - Bắc Ninh SĐT: 0904.917.469; Chuyên ngành: Trình độ: THPT Tin Học:

Tim viec lam
Họ tên: Hoàng Thị Son ; Ngày sinh: 21/12/1992 ; Địa chỉ: Đình Tổ - Thuận Thành - Bắc Ninh; SĐT: 01676.811.222; Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp; Trình độ: Cao đẳng; Tin Học:

Ung tuyen nhan vien hanh chinh nhan su nhan vien ke toan
- Họ và tên : Nguyễn Thị Ngân - Ngày sinh : 11.10.1988 - Giới tinh : Nữ - Địa chỉ : Cảnh Hưng - Tiên Du - Bắc Ninh - Điện thoại : 0962.881.698 - Email : nguyenngan1110@gmail.com

KCN Yên Phong - Bắc Ninh - Việt Nam
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến
Nhân viên 1
Nhân viên 1
Nhân viên 2
Nhân viên 2

(0222).3 875 526

   
 

Giá vàng 9999

ĐVT: tr.đ/lượng
Loại Mua Bán

Tỷ giá

CONG THONG TIN DIEN TU TINH BAC NINH BAN QUAN LY CAC KHU CONG NGHIEP BAC NINH Chung chi nang luc hoat dong xay dung Nha hang Ha Phong DHLOGISTICS WMLOGISTICS Benh vien da khoa Thanh an Thang Long Cay xanh Phu Lam KTC - kiem toan Benh vien da khoa Tri Duc BAN DO NUOC CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Đối tác
Vsip Vsip Yen phong Yen phong yen phong 2 yen phong 2 Tu son Thuan thanh 3 Thuan thanh 2 Thuan thanh 2 Thuan thanh 2 Tien son Tien son Que vo 3 Que vo 2 Que vo Hanaka Gia binh Dai kim Dai Dong Tri Duc Tri Duc nha hang ha phong nha hang ha phong Nha hang Ha Phong Bac Ninh thinh cuong biz truong trung cap nghe so 10 - Bo quoc phong Benh vien da khoa Thanh An Thang Long phong kham da khoa Hoan My Cong ty Vinh Phat DHLOGISTICS WMLOGISTICS Benh vien da khoa thanh an thang long in xuan truong Gangnam hotel