Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư và Phát triển Khu công nghiệp Bắc Ninh
Hotline: (0222).3 875 526

kcn kcn kcn1 kcn2 kcn3
Mot so thong tin ve nha tro cong nhan tai cac dia phuong giap ranh Khu cong nghiep
Trong tháng 3 Trung tâm hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN đã tiến hành một cuộc thống kê về tình hình nhà trọ trong dân tại một số địa phương giáp ranh các KCN trên địa bàn tỉnh. Chi tiết như sau:

Gia ca thi truong mot so mat hang luong thuc thuc pham tai cac Khu cong nghiep tren dia ban Bac Ninh
Trong tháng 2, tháng 3 Trung tâm hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN đã tiến hành khảo sát giá cả lương thực, thực phẩm tại một số địa phương trong các KCN. Nhằm thông tin tới người tiêu dùng như sau:

Tư vấn đầu tư xây dựng và thực hiện các dịch vụ đầu tư tại các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp đã quy hoạch

Trang Previous page   1 2 3 4 
KCN Yên Phong - Bắc Ninh - Việt Nam
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến
Nhân viên 1
Nhân viên 1
Nhân viên 2
Nhân viên 2

(0222).3 875 526

   
 

Giá vàng 9999

ĐVT: tr.đ/lượng
Loại Mua Bán

Tỷ giá

CONG THONG TIN DIEN TU TINH BAC NINH BAN QUAN LY CAC KHU CONG NGHIEP BAC NINH Chung chi nang luc hoat dong xay dung Nha hang Ha Phong DHLOGISTICS WMLOGISTICS Benh vien da khoa Thanh an Thang Long Cay xanh Phu Lam KTC - kiem toan Benh vien da khoa Tri Duc BAN DO NUOC CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Đối tác
Vsip Vsip Yen phong Yen phong yen phong 2 yen phong 2 Tu son Thuan thanh 3 Thuan thanh 2 Thuan thanh 2 Thuan thanh 2 Tien son Tien son Que vo 3 Que vo 2 Que vo Hanaka Gia binh Dai kim Dai Dong Tri Duc Tri Duc nha hang ha phong nha hang ha phong Nha hang Ha Phong Bac Ninh thinh cuong biz truong trung cap nghe so 10 - Bo quoc phong Benh vien da khoa Thanh An Thang Long phong kham da khoa Hoan My Cong ty Vinh Phat DHLOGISTICS WMLOGISTICS Benh vien da khoa thanh an thang long in xuan truong Gangnam hotel