Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư và Phát triển Khu công nghiệp Bắc Ninh
Hotline: (0222).3 875 526

kcn kcn kcn1 kcn2 kcn3
Danh sach da thuc hien ket noi kham chua benh dinh ky cho cong nhan trong cac KCN
Dịch vụ kết nối khám chữa bệnh định kỳ cho công nhân, nhân viên của các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh.

Hang muc cong viec da lam quan ly du an
Hạng mục công việc đã làm và hoàn thành các dự án, công trình... trong khu công nghiệp.

Huan luyen an toan lao dong
Huấn luyện an toàn lao động và vệ sinh an toàn lao động cho công nhân, nhân viên các Doanh nghiệp trong Khu công nghiệp.

Kham chua benh cho cong nhan
Thực hiện kết nối về khám chữa bênh cho công nhân, nhân viên của các Doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

công việc đã thực hiện và hoàn thành Quản lý các dự án công trình,hạ tầng.

DAI LY VE MAY BAY VA DICH VU DU LICH
Nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp, doanh nhân, người lao động trong và ngoài KCN thuận tiện, tiết kiệm chi phí, thời gian cho các chuyến đi.

KCN Yên Phong - Bắc Ninh - Việt Nam
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến
Nhân viên 1
Nhân viên 1
Nhân viên 2
Nhân viên 2

(0222).3 875 526

   
 

Giá vàng 9999

ĐVT: tr.đ/lượng
Loại Mua Bán

Tỷ giá

CONG THONG TIN DIEN TU TINH BAC NINH BAN QUAN LY CAC KHU CONG NGHIEP BAC NINH Chung chi nang luc hoat dong xay dung Nha hang Ha Phong DHLOGISTICS WMLOGISTICS Benh vien da khoa Thanh an Thang Long Cay xanh Phu Lam KTC - kiem toan Benh vien da khoa Tri Duc BAN DO NUOC CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Đối tác
Vsip Vsip Yen phong Yen phong yen phong 2 yen phong 2 Tu son Thuan thanh 3 Thuan thanh 2 Thuan thanh 2 Thuan thanh 2 Tien son Tien son Que vo 3 Que vo 2 Que vo Hanaka Gia binh Dai kim Dai Dong Tri Duc Tri Duc nha hang ha phong nha hang ha phong Nha hang Ha Phong Bac Ninh thinh cuong biz truong trung cap nghe so 10 - Bo quoc phong Benh vien da khoa Thanh An Thang Long phong kham da khoa Hoan My Cong ty Vinh Phat DHLOGISTICS WMLOGISTICS Benh vien da khoa thanh an thang long in xuan truong Gangnam hotel