Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư và Phát triển Khu công nghiệp Bắc Ninh
Hotline: (0222).3 875 526

kcn kcn kcn1 kcn2 kcn3
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án tổ chức khai thác 2 tuyến xe buýt nội tỉnh Đền Đô (Từ sơn) – Bút Tháp (Thuận Thành) và Phù Khê – Khu công nghiệp Vsip.

Quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động,vệ sinh lao động

Quyết định về việc bổ sung nhiệm vụ đối với Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và Phát triển khu công nghiệp Bắc Ninh

Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất


Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất


Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

Ngày 10/7/2014, Ban quản lý các KCN Bắc Ninh đã có công văn số 651/BQL-LĐ về việc thực hiện quy định về An toàn vệ sinh thực phẩm, An toàn lao động; tuyển và sử dụng lao động trong các KCN gửi tới các Doanh nghiệp trong KCN trên địa bàn tỉnh.

Nội dung công văn ( xem File đính kèm)

Trang  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Next page
KCN Yên Phong - Bắc Ninh - Việt Nam
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến
Nhân viên 1
Nhân viên 1
Nhân viên 2
Nhân viên 2

(0222).3 875 526

   
 

Giá vàng 9999

ĐVT: tr.đ/lượng
Loại Mua Bán

Tỷ giá

CONG THONG TIN DIEN TU TINH BAC NINH BAN QUAN LY CAC KHU CONG NGHIEP BAC NINH Chung chi nang luc hoat dong xay dung Nha hang Ha Phong DHLOGISTICS WMLOGISTICS Benh vien da khoa Thanh an Thang Long Cay xanh Phu Lam KTC - kiem toan Benh vien da khoa Tri Duc BAN DO NUOC CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Đối tác
Vsip Vsip Yen phong Yen phong yen phong 2 yen phong 2 Tu son Thuan thanh 3 Thuan thanh 2 Thuan thanh 2 Thuan thanh 2 Tien son Tien son Que vo 3 Que vo 2 Que vo Hanaka Gia binh Dai kim Dai Dong Tri Duc Tri Duc nha hang ha phong nha hang ha phong Nha hang Ha Phong Bac Ninh thinh cuong biz truong trung cap nghe so 10 - Bo quoc phong Benh vien da khoa Thanh An Thang Long phong kham da khoa Hoan My Cong ty Vinh Phat DHLOGISTICS WMLOGISTICS Benh vien da khoa thanh an thang long in xuan truong Gangnam hotel