Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư và Phát triển Khu công nghiệp Bắc Ninh
Hotline: (0222).3 875 526

kcn kcn kcn1 kcn2 kcn3
Thứ sáu, 24/10/2014 - 08:15
Khai giảng khóa Huấn luyện ATLĐ.
Sáng ngày 15/10/2014, tại Nhà máy Sữa đậu nành Vinasoy – KCN Tiên Sơn – Bắc Ninh, Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư & Phát triển KCN Bắc Ninh (Trung tâm) khai giảng khóa Huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho 189 học viên là cán bộ, công nhân viên Công ty theo quy định Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Nhà máy Sữa đậu nành  Vinasoy Bắc Ninh là 1 trong 14 công ty thành viên của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi, đi vào hoạt động từ tháng 7/2013 với số vốn đầu tư trên 650 tỷ đồng.

Khóa huấn luyện trang bị cho người lao động những hiểu biết về pháp luật; kỹ năng nghiệp vụ; kiến thức chung về an toàn lao động, vệ sinh lao động; các yêu cầu về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại Nhà máy. Từ đó, người lao động nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm, chấp hành tốt các quy trình sản xuất, quy tắc an toàn trong lao động, hạn chế thấp nhất tai nạn lao động, nâng cao chất lượng sản xuất.

Sau khóa huấn luyện, những học viên đủ điều kiện sẽ được Trung tâm cấp Giấy chứng nhận huấn luyện An toàn lao động, Vệ sinh lao động.


Thu Phương ( Trung tâm Hỗ trợ đầu tư & Phát triển KCN Bắc Ninh)
Top
KCN Yên Phong - Bắc Ninh - Việt Nam
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến
Nhân viên 1
Nhân viên 1
Nhân viên 2
Nhân viên 2

(0222).3 875 526

   
 

Giá vàng 9999

ĐVT: tr.đ/lượng
Loại Mua Bán

Tỷ giá

CONG THONG TIN DIEN TU TINH BAC NINH BAN QUAN LY CAC KHU CONG NGHIEP BAC NINH Chung chi nang luc hoat dong xay dung Nha hang Ha Phong DHLOGISTICS WMLOGISTICS Benh vien da khoa Thanh an Thang Long Cay xanh Phu Lam KTC - kiem toan Benh vien da khoa Tri Duc BAN DO NUOC CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Đối tác
Vsip Vsip Yen phong Yen phong yen phong 2 yen phong 2 Tu son Thuan thanh 3 Thuan thanh 2 Thuan thanh 2 Thuan thanh 2 Tien son Tien son Que vo 3 Que vo 2 Que vo Hanaka Gia binh Dai kim Dai Dong Tri Duc Tri Duc nha hang ha phong nha hang ha phong Nha hang Ha Phong Bac Ninh thinh cuong biz truong trung cap nghe so 10 - Bo quoc phong Benh vien da khoa Thanh An Thang Long phong kham da khoa Hoan My Cong ty Vinh Phat DHLOGISTICS WMLOGISTICS Benh vien da khoa thanh an thang long in xuan truong Gangnam hotel