Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư và Phát triển Khu công nghiệp Bắc Ninh
Hotline: (0222).3 875 526

kcn kcn kcn1 kcn2 kcn3
Thứ hai, 17/11/2014 - 07:38
Trường Cao đẳng nghề Kinh tế-Kỹ thuật Bắc Ninh
Trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Ninh được nâng cấp từ trường Trung cấp nghề Bắc Ninh, tiền thân là trường Công Nghiệp Hà Bắc thành lập từ đầu thập kỷ 70. Nhà trường đã có được sự quan tâm rất lớn từ Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội, cho phép đào tạo các nghề trọng điểm cấp độ Quốc gia, Khu vực và Quốc tế. Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, Nhà trường đã đào tạo hàng vạn lao động cung cấp nguồn lao động các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh.

Hiện nay, quy mô của trường  trên 1.100 sinh viên với loại hình đào tạo đa ngành đa nghề. Hòa nhập với xu thế phát triển chung kinh tế xã hội, Nhà trường  liên tục đẩy mạnh công tác đào tạo ngoại ngữ, tin học, các kiến thức và chú trọng phát triển kỹ năng mềm; đồng thời chủ động liên kết, tăng cường và mở rộng quan hệ hợp tác với nhiều đơn vị đào tạo. Bên cạnh việc chú trọng nâng cao chất lượng chuyên môn của đội ngũ cán bộ giảng viên, Nhà trường không ngừng đầu tư trang thiết bị tốt nhất cho giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, đặc biệt trong những năm gần đây nhà trường được các tổ chức Quốc tế như GTV (Italia), GIZ (CHLB Đức) lựa chọn đầu tư. Định hướng giai đoạn 2016 -2020 toàn bộ sinh viên đạt chuẩn tay nghề Asean.

Nhà trường rất quan tâm đào tạo gắn với thị trường lao động, mục tiêu  đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp. Nhà trường luôn quan tâm đến tạo việc làm gắn với thực tập tay nghề cho sinh viên trong  quá trình học tập tại trường, mặt khác chủ động quan hệ với Ban quản lý các khu công nghiệp, ký kết với các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp và trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh để tổ chức giới thiệu việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Công tác đào tạo nghề của nhà trường ngày càng tạo được uy tín và thương hiệu đối với xã hội và doanh nghiệp sử dụng lao động. Trường Cao Đẳng Kinh tế - Kỹ thuật  Bắc Ninh sẽ luôn là địa chỉ tin cậy trong công tác giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội không chỉ cho Bắc Ninh và cả khu vực./.

Tạ Văn Lân ( Trung tâm Hỗ trợ đầu tư & Phát triển KCN Bắc Ninh)
Top
KCN Yên Phong - Bắc Ninh - Việt Nam
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến
Nhân viên 1
Nhân viên 1
Nhân viên 2
Nhân viên 2

(0222).3 875 526

   
 

Giá vàng 9999

ĐVT: tr.đ/lượng
Loại Mua Bán

Tỷ giá

CONG THONG TIN DIEN TU TINH BAC NINH BAN QUAN LY CAC KHU CONG NGHIEP BAC NINH Chung chi nang luc hoat dong xay dung Nha hang Ha Phong DHLOGISTICS WMLOGISTICS Benh vien da khoa Thanh an Thang Long Cay xanh Phu Lam KTC - kiem toan Benh vien da khoa Tri Duc BAN DO NUOC CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Đối tác
Vsip Vsip Yen phong Yen phong yen phong 2 yen phong 2 Tu son Thuan thanh 3 Thuan thanh 2 Thuan thanh 2 Thuan thanh 2 Tien son Tien son Que vo 3 Que vo 2 Que vo Hanaka Gia binh Dai kim Dai Dong Tri Duc Tri Duc nha hang ha phong nha hang ha phong Nha hang Ha Phong Bac Ninh thinh cuong biz truong trung cap nghe so 10 - Bo quoc phong Benh vien da khoa Thanh An Thang Long phong kham da khoa Hoan My Cong ty Vinh Phat DHLOGISTICS WMLOGISTICS Benh vien da khoa thanh an thang long in xuan truong Gangnam hotel