Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư và Phát triển Khu công nghiệp Bắc Ninh
Hotline: (0222).3 875 526

kcn kcn kcn1 kcn2 kcn3
Thứ ba, 23/12/2014 - 07:50
Bảng tổng hợp tình hình nhà trọ tại địa phương liền kề KCN Yên Phong
Thời điểm: Tính đến ngày 12/12/2014

CHỈ TIÊU

ĐVT

XÃ LONG CHÂU

THÔN NGÔ XÁ

THÔN MẪN XÁ

THÔN  CHI LONG

THÔN ĐẠI CHU

Tổng số hộ có nhà trọ

hộ

354

223

395

14

Tổng số phòng

phòng

5230

4795

2489

89

Tổng số Công nhân thuê trọ

người

7423

5714

3892

117

Diện tích phòng (m2)

m2

10-15

10-15

20-25

15-20

Số phòng trống

phòng

2314

2112

1012

6

Gía tiền\ phòng

trăm nghìn

5-7

5-7

5-7

5-7

Số lượng người/phòng

người

1-2

1-2

1-3

1-2

Giá điện

đồng

2500-3500

2500-3500

2500-3500

2500-3501CHỈ TIÊU

ĐVT

TÌNH HÌNH NHÀ TRỌ TẠI XÃ ĐÔNG PHONG

THÔN ĐÔNG YÊN

THÔN ĐÔNG XÁ

THÔN PHONG XÁ

THÔN PHONG MẪN

Tổng số hộ có nhà trọ

hộ

155

10

20

7

Tổng số phòng

phòng

1265

32

400

46

Tổng số Công nhân thuê trọ

người

1762

47

442

51

Diện tích phòng (m2)

m2

10-15

10-17

10-15

14-20

Số phòng trống

phòng

512

0

232

14

Gía phòng

trăm nghìn

4-6

4-6

4-6

4-6

Số lượng người/phòng

người

1-2

1-2

1-2

1-2

Giá điện

đồng

2500-3500

2500-3500

2500-3500

2500-3500CHỈ TIÊU

ĐVT

TÌNH HÌNH NHÀ TRỌ TẠI XÃ ĐÔNG TIẾN

THÔN Ô ÁCH

THÔN THƯỢNG THÔN

THÔN ĐÔNG TIẾN

THÔN  ĐÔNG XUYÊN

Tổng số hộ có nhà trọ

hộ

102

13

15

0

Tổng số phòng

phòng

1364

95

120

0

Tổng số Công nhân thuê trọ

người

1032

173

212

0

Diện tích phòng (m2)

m2

15-25

15-20

15-20

0

Số phòng trống

phòng

693

0

13

0

Gía phòng

trăm nghìn

5-7

5-7

5-7

0

Số lượng người/phòng

người

1-2

1-2

1-2

0

Giá điện

đồng

2500-3500

2500-3500

2500-3500

0CHỈ TIÊU

ĐVT

TÌNH HÌNH NHÀ TRỌ TẠI XÃ YÊN TRUNG

THÔN YÊN LÃNG

THÔN Ấp  ĐỒN

THÔN TRẦN XÁ

THÔN  Ấp THƯỢNG

Tổng số hộ có nhà trọ

hộ

286

344

211

0

Tổng số phòng

phòng

3134

2950

547

0

Tổng số Công nhân thuê trọ

người

3873

3607

845

0

Diện tích phòng (m2)

m2

20-25

13-25

15-20

0

Số phòng trống

phòng

1274

1047

74

0

Gía phòng

trăm nghìn

5-7

5-7

5-7

0

Số lượng người/phòng

người

1-2

1-2

1-3

0

Giá điện

đồng

2500 - 3500

2500 - 3500

2500 - 3500

0

Nguyễn Đình Lưu (Trung tâm Hỗ trợ đầu tư & Phát triển KCN Bắc Ninh)
Top
KCN Yên Phong - Bắc Ninh - Việt Nam
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến
Nhân viên 1
Nhân viên 1
Nhân viên 2
Nhân viên 2

(0222).3 875 526

   
 

Giá vàng 9999

ĐVT: tr.đ/lượng
Loại Mua Bán

Tỷ giá

CONG THONG TIN DIEN TU TINH BAC NINH BAN QUAN LY CAC KHU CONG NGHIEP BAC NINH Chung chi nang luc hoat dong xay dung Nha hang Ha Phong DHLOGISTICS WMLOGISTICS Benh vien da khoa Thanh an Thang Long Cay xanh Phu Lam KTC - kiem toan Benh vien da khoa Tri Duc BAN DO NUOC CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Đối tác
Vsip Vsip Yen phong Yen phong yen phong 2 yen phong 2 Tu son Thuan thanh 3 Thuan thanh 2 Thuan thanh 2 Thuan thanh 2 Tien son Tien son Que vo 3 Que vo 2 Que vo Hanaka Gia binh Dai kim Dai Dong Tri Duc Tri Duc nha hang ha phong nha hang ha phong Nha hang Ha Phong Bac Ninh thinh cuong biz truong trung cap nghe so 10 - Bo quoc phong Benh vien da khoa Thanh An Thang Long phong kham da khoa Hoan My Cong ty Vinh Phat DHLOGISTICS WMLOGISTICS Benh vien da khoa thanh an thang long in xuan truong Gangnam hotel