Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư và Phát triển Khu công nghiệp Bắc Ninh
Hotline: (0222).3 875 526

kcn kcn kcn1 kcn2 kcn3
Thứ sáu, 26/12/2014 - 07:59
Bảng tổng hợp tình hình nhà trọ tại địa phương liền kề KCN Quế Võ
Thời điểm: Tính đến ngày 19/12/2014

CHỈ TIÊU

ĐVT

XÃ PHƯƠNG LIỄU

THÔN PHƯƠNG CẦU

THÔN DO NHA

THÔN GIANG LIỄU

THÔN HÀ LIỄU

Tổng số hộ có nhà trọ

hộ

150

300

470

7

Tổng số phòng

phòng

1720

1947

2935

53

Tổng số Công nhân thuê trọ

người

2000

3600

5600

88

Diện tích phòng (m2)

m2

10-15

10-15

20-25

15-20

Số phòng trống

phòng

235

348

226

8

Gía tiền\ phòng

trăm nghìn

5-7

5-7

5-8

5-7

Số lượng người/phòng

người

1-2

1-2

1-2

1-2

Giá điện

đồng

2500-3500

2500-3500

2500-3500

2500-3500

CHỈ TIÊU

ĐVT

TÌNH HÌNH NHÀ TRỌ TẠI XÃ PHƯỢNG MAO

THÔN MAO DỘC

THÔN MAO TRUNG

THÔN MAO LẠI

THÔN MAO YÊN

Tổng số hộ có nhà trọ

hộ

72

17

5

8

Tổng số phòng

phòng

385

96

20

32

Tổng số Công nhân thuê trọ

người

700

180

25

40

Diện tích phòng (m2)

m2

10-15

10-17

10-15

14-20

Số phòng trống

phòng

47

23

6

9

Gía phòng

trăm nghìn

5-7

5-6

5-6

5-6

Số lượng người/phòng

người

1-2

1-2

1-2

1-2

Giá điện

đồng

2500-3500

2500-3500

2500-3500

2500-3500

Ngô Thu Hà (Trung tâm Hỗ trợ đầu tư & Phát triển KCN Bắc Ninh)
Top
KCN Yên Phong - Bắc Ninh - Việt Nam
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến
Nhân viên 1
Nhân viên 1
Nhân viên 2
Nhân viên 2

(0222).3 875 526

   
 

Giá vàng 9999

ĐVT: tr.đ/lượng
Loại Mua Bán

Tỷ giá

CONG THONG TIN DIEN TU TINH BAC NINH BAN QUAN LY CAC KHU CONG NGHIEP BAC NINH Chung chi nang luc hoat dong xay dung Nha hang Ha Phong DHLOGISTICS WMLOGISTICS Benh vien da khoa Thanh an Thang Long Cay xanh Phu Lam KTC - kiem toan Benh vien da khoa Tri Duc BAN DO NUOC CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Đối tác
Vsip Vsip Yen phong Yen phong yen phong 2 yen phong 2 Tu son Thuan thanh 3 Thuan thanh 2 Thuan thanh 2 Thuan thanh 2 Tien son Tien son Que vo 3 Que vo 2 Que vo Hanaka Gia binh Dai kim Dai Dong Tri Duc Tri Duc nha hang ha phong nha hang ha phong Nha hang Ha Phong Bac Ninh thinh cuong biz truong trung cap nghe so 10 - Bo quoc phong Benh vien da khoa Thanh An Thang Long phong kham da khoa Hoan My Cong ty Vinh Phat DHLOGISTICS WMLOGISTICS Benh vien da khoa thanh an thang long in xuan truong Gangnam hotel