Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư và Phát triển Khu công nghiệp Bắc Ninh
Hotline: (0222).3 875 526

kcn kcn kcn1 kcn2 kcn3
Thứ ba, 30/12/2014 - 08:06
Quy trình thụ lý hồ sơ chuyển nhượng tài sản trên đất gắn liền với quyền sử dụng đất tại các KCN Bắc Ninh
Mục đích: - Đưa ra những nguyên tắc chung để thụ lý hồ sơ giải quyết việc chuyển nhượng tài sản trên đất gắn liền với quyền sử dụng đất trong các KCN Bắc Ninh. - Loại bỏ những doanh nghiệp không đủ năng lực triển khai dự án; vi phạm tiến độ triển khai dự án quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư; hoạt động đạt hiệu quả thấp, đồng thời thu hút các dự án, các nhà đầu tư có đủ năng lực, có chất lượng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các KCN. - Công khai minh bạch các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết, đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật trong quá trình giải quyết.
chi tiết xem tại file đính kèm.
Top
KCN Yên Phong - Bắc Ninh - Việt Nam
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến
Nhân viên 1
Nhân viên 1
Nhân viên 2
Nhân viên 2

(0222).3 875 526

   
 

Giá vàng 9999

ĐVT: tr.đ/lượng
Loại Mua Bán

Tỷ giá

CONG THONG TIN DIEN TU TINH BAC NINH BAN QUAN LY CAC KHU CONG NGHIEP BAC NINH Chung chi nang luc hoat dong xay dung Nha hang Ha Phong DHLOGISTICS WMLOGISTICS Benh vien da khoa Thanh an Thang Long Cay xanh Phu Lam KTC - kiem toan Benh vien da khoa Tri Duc BAN DO NUOC CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Đối tác
Vsip Vsip Yen phong Yen phong yen phong 2 yen phong 2 Tu son Thuan thanh 3 Thuan thanh 2 Thuan thanh 2 Thuan thanh 2 Tien son Tien son Que vo 3 Que vo 2 Que vo Hanaka Gia binh Dai kim Dai Dong Tri Duc Tri Duc nha hang ha phong nha hang ha phong Nha hang Ha Phong Bac Ninh thinh cuong biz truong trung cap nghe so 10 - Bo quoc phong Benh vien da khoa Thanh An Thang Long phong kham da khoa Hoan My Cong ty Vinh Phat DHLOGISTICS WMLOGISTICS Benh vien da khoa thanh an thang long in xuan truong Gangnam hotel