Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư và Phát triển Khu công nghiệp Bắc Ninh
Hotline: (0222).3 875 526

kcn kcn kcn1 kcn2 kcn3
Thứ hai, 30/03/2015 - 00:00
CÁC TUYẾN XE BUS QUA THÀNH PHỐ BẮC NINH
Danh sách các tuyến xe Bus chạy qua thành phố Bắc Ninh

STT

TUYẾN BUS

THỜI GIAN

1

Bắc Ninh - Long Biên (54)

15'/Chuyến/ngày (từ 5h00' đến 21h15')

2

Bắc Ninh - Giáp Bát (203)

30'/Chuyến/ngày (từ 5h30' đến 18h00')

3

Bắc Ninh - Lương Tài (01)

15' - 30'/Chuyến/ngày (từ 5h00' đến 19h00')

4

Bắc Ninh - Sao Đỏ (02)

15' - 30'/Chuyến/ngày (từ 5h00' đến 19h20')

5

Bắc Ninh - Yên Phong (03)

20' - 60'/Chuyến/ngày (từ 5h00' đến 18h30')

6

Bắc Ninh - Hải Dương (217)

30'/Chuyến/ngày (từ 5h30' đến 18h00')

7

Bắc Ninh - Kênh Vàng (08)

30' - 60'/Chuyến/ngày (từ 6h00' đến 18h20')

8

Bắc Ninh - Bắc Giang

20'/Chuyến /ngày (từ 6h00' đến 18h10')

9

Bắc Ninh - Cao Bằng

10 /Chuyến/ngày (từ 6h00' đến 20h00')

10

Bắc Ninh - Nam Định

7 Chuyến/ngày (từ 5h45' đến 13h30')

11

Bắc Ninh - Thái Nguyên

5 Chuyến/ngày (từ 5h40' đến 13h30')

12

Bắc Ninh - Thái Bình

2 Chuyến/ngày (6h30', 7h30')

13

Bắc Ninh - Bắc Kạn

2 Chuyến/ngày (6h20', 14h00')

14

Bắc Ninh - Phú Thọ

1 Chuyến/ngày (11h00')

15

Bắc Ninh - Lạng Sơn

5 Chuyến/ngày (từ 7h30' đến 14h00')

16

Bắc Ninh - Thanh Hóa

6 Chuyến/ngày (5h15' đến 13h00')

17

Bắc Ninh - Nghệ An

5 Chuyến/ngày (7h00' - 15h30')

18

Bắc Ninh - Quảng Ninh

2 Chuyến/ngày (5h00', 6h00')

19

Bắc Ninh - Tuyên Quang

3 Chuyến/ngày (6h00', 6h05', 13h30')

20

Bắc Ninh - Hòa Bình

2 Chuyến/ngày (6h05', 6h30')


Thu Phương ( Trung tâm Hỗ trợ đầu tư & Phát triển KCN Bắc Ninh)
Top
KCN Yên Phong - Bắc Ninh - Việt Nam
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến
Nhân viên 1
Nhân viên 1
Nhân viên 2
Nhân viên 2

(0222).3 875 526

   
 

Giá vàng 9999

ĐVT: tr.đ/lượng
Loại Mua Bán

Tỷ giá

CONG THONG TIN DIEN TU TINH BAC NINH BAN QUAN LY CAC KHU CONG NGHIEP BAC NINH Chung chi nang luc hoat dong xay dung Nha hang Ha Phong DHLOGISTICS WMLOGISTICS Benh vien da khoa Thanh an Thang Long Cay xanh Phu Lam KTC - kiem toan Benh vien da khoa Tri Duc BAN DO NUOC CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Đối tác
Vsip Vsip Yen phong Yen phong yen phong 2 yen phong 2 Tu son Thuan thanh 3 Thuan thanh 2 Thuan thanh 2 Thuan thanh 2 Tien son Tien son Que vo 3 Que vo 2 Que vo Hanaka Gia binh Dai kim Dai Dong Tri Duc Tri Duc nha hang ha phong nha hang ha phong Nha hang Ha Phong Bac Ninh thinh cuong biz truong trung cap nghe so 10 - Bo quoc phong Benh vien da khoa Thanh An Thang Long phong kham da khoa Hoan My Cong ty Vinh Phat DHLOGISTICS WMLOGISTICS Benh vien da khoa thanh an thang long in xuan truong Gangnam hotel