Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư và Phát triển Khu công nghiệp Bắc Ninh
Hotline: (0222).3 875 526

kcn kcn kcn1 kcn2 kcn3
Thứ năm, 25/06/2015 - 07:47
Bảng tổng hợp tình hình nhà trọ tại xã Phương Liễu - KCN Quế Võ
Tính từ thời điểm 19/06/2015

1.      BẢNG TỔNG HỢP TÌNH HÌNH NHÀ TRỌ TẠI XÃ PHƯƠNG LIỄU

       (Địa phương liền kề KCN Quế Võ)

Stt

Chỉ tiêu

ĐVT

Số lượng

1

Số hộ có nhà trọ

Hộ

670

2

Số phòng

Phòng

4.230

3

Số công nhân thuê trọ

Người

9.021

4

Diện tích bình quân phòng trọ

M2

15

5

Số phòng trống

Phòng

371

6

Giá tiền/phòng

Đồng

650.000

7

Số lượng người/phòng

Người

02

8

Giá điện

Đồng

2.500

9

Giá nước/ tháng

Đồng

30.000

 

 Kim Huy (Trung tâm Hỗ trợ đầu tư & Phát triển KCN Bắc Ninh)
Top
KCN Yên Phong - Bắc Ninh - Việt Nam
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến
Nhân viên 1
Nhân viên 1
Nhân viên 2
Nhân viên 2

(0222).3 875 526

   
 

Giá vàng 9999

ĐVT: tr.đ/lượng
Loại Mua Bán

Tỷ giá

CONG THONG TIN DIEN TU TINH BAC NINH BAN QUAN LY CAC KHU CONG NGHIEP BAC NINH Chung chi nang luc hoat dong xay dung Nha hang Ha Phong DHLOGISTICS WMLOGISTICS Benh vien da khoa Thanh an Thang Long Cay xanh Phu Lam KTC - kiem toan Benh vien da khoa Tri Duc BAN DO NUOC CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Đối tác
Vsip Vsip Yen phong Yen phong yen phong 2 yen phong 2 Tu son Thuan thanh 3 Thuan thanh 2 Thuan thanh 2 Thuan thanh 2 Tien son Tien son Que vo 3 Que vo 2 Que vo Hanaka Gia binh Dai kim Dai Dong Tri Duc Tri Duc nha hang ha phong nha hang ha phong Nha hang Ha Phong Bac Ninh thinh cuong biz truong trung cap nghe so 10 - Bo quoc phong Benh vien da khoa Thanh An Thang Long phong kham da khoa Hoan My Cong ty Vinh Phat DHLOGISTICS WMLOGISTICS Benh vien da khoa thanh an thang long in xuan truong Gangnam hotel