Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư và Phát triển Khu công nghiệp Bắc Ninh
Hotline: (0222).3 875 526

kcn kcn kcn1 kcn2 kcn3
Thứ hai, 24/08/2015 - 10:58
Huấn luyện an toàn lao động
Huấn luyện an toàn lao động và vệ sinh an toàn lao động cho công nhân, nhân viên các Doanh nghiệp trong Khu công nghiệp.
DANH SÁCH CÁC CÔNG TY ĐÃ KÝ HỢP ĐỒNG HUẤN LUYỆN ATLĐ NĂM 2014 – 2015

STT

Tên Công ty

Địa chỉ

Số hợp đồng

Ngày ký HĐ1

Công ty TNHH Enshu VN

KCN Vsip

174/HĐHL

06/05/2014


2

Công ty TNHH Fujita VN

KCN Vsip

FJTVN-TTKDDCN1/ 052014/HĐHL

29/5/2014


3

Công ty TNHH Kurabe BN

KCN Vsip

214/HĐHL

28/05/2014


4

Công ty TNHH Nittan VN

KCN Vsip

220/HĐHL

29/05/2014


5

Công ty TNHH Ihara VN

KCN Vsip

218/HĐHL

29/05/2014


6

Công ty TNHH Toho VN

KCN Vsip

219/HĐHL

29/05/2014


7

Công ty TNHH Unigen VN

KCN Vsip

27052014/  HĐHL

27/05/2014


8

Công ty TNHH MTV Cơ khí và Xây dựng nguồn điện

TS10 - KCN Tiên Sơn

230514/PPEC-TTKĐCN1

23/05/2014


9

Công ty TNHH Flexcom VN

KCN Yên Phong

228/HĐHL

30/06/2014


10

Công ty TNHH A.I.S VN

KCN Vsip

266/HĐHL

25/06/2014


11

Công ty TNHH Shoei VN

KCN Vsip

267/HĐHL

25/06/2014


12

Công ty TNHH RFTECH

KCN Vsip

279/HĐHL

01/07/2014


13

Công ty TNHH Ojitex Hải Phòng tại BN

KCN Vsip

298/HĐHL

09/07/2014


14

Công ty TNHH Maxturn Apparel

KCN Quế Võ

320/KĐCN1

22/07/2014


15

Công ty TNHH Laird VN

KCN Quế Võ

 

30/07/2014


16

Công ty Cổ phần Đường Man

TS3 - KCN Tiên Sơn

358/HĐHL

07/08/2014


17

Công ty TNHH Đất hiếm VN

KCN Thuận Thành

 

10/9/2014


18

Công ty TNHH Mầu xanh Việt

KCN Khắc Niệm

01/HĐHL

24/09/2014


19

Công ty TNHH Printec Otomi

KCN Vsip

 

27/09/2014


20

Công ty TNHH Sanchine VN

KCN Quế Võ

16/HĐHL

08/10/2014


21

Nhà máy Sữa đậu nành Vinasoy BN

TS23 - KCN Tiên Sơn

02/VNB-TTKĐ1

09/10/2014


22

Nhà máy Sữa đậu nành Vinasoy BN

TS23 - KCN Tiên Sơn

19/HĐHL

20/10/2014


23

Công ty TNHH Segyung Vina

KCN Quế Võ

18/HĐHL

21/10/2014


24

Công ty TNHH PJ LCD

TS9 - KCN Tiên Sơn

20/HĐHL

27/10/2014


25

Công ty TNHH Shihen VN

KCN Tiên Sơn

21/HĐHL-TT

03/11/2014


26

Công ty TNHH Sena Tech

KCN Quế Võ

22/HĐHL-TT

03/11/2014


27

Công ty TNHH Gwangjin Vina

KCN Quế Võ

23/HĐHL-TT

21/11/2014


28

Công ty TNHH Fine Tech Việt Nam

KCN Quế Võ

24/HĐHL-TT

24/11/2014


29

Công ty TNHH Seojin System Vina

KCN Tiên Sơn

25/HĐHL-TT

24/11/2014


30

Công ty TNHH Doosung Tech

KCN Quế Võ

26/HĐHL-TT

26/11/2014


31

Công ty TNHH Sehyun Vina

KCN Quế Võ

27/HĐHL-TT

28/11/2014


32

Công ty TNHH Công nghiệp IDT-Vina

KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn

28/HĐHL-TT

28/11/2014


34

Công ty TNHH Nam Á

KCN Quế Võ

31/HĐHL-TT

02/12/2014


35

Công ty TNHH Giấy Tisu

KCN Tiên Sơn

32/HĐHL-TT

12/12/2014


36

Công ty TNHH Nano Tech

KCN Quế Võ

33/HĐHL-TT

15/12/2014


37

Công ty TNHH Hanjutech Vina

KCN Quế Võ

34/HĐHL-TT

17/12/2014


38

Công ty TNHH YoungBo Vina

KCN Quế Võ

35/HĐHL-TT

18/12/2014


39

Công ty TNHH KJ Vina

KCN Thuận Thành

36/HĐHL-TT

19/12/2014


40

Công ty TNHH Galtronics VN

KCN Quế Võ

37/HĐHL-TT

 


41

Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông

KCN Quế Võ

38/HĐHL-TT

25/12/2014


42

Công ty TNHH Yes Telecom VN

KCN Tiên Sơn

39/HĐHL-TT

25/12/2014


43

Nhà máy chế biến nông sản thực phẩm xuất khẩu Việt Nam

KCN Tân Hồng - Hoàn Sơn

40/HĐHL-TT

26/12/2014


44

Công ty TNHH Công nghệ chính xác Amtek

KCN Quế Võ

 

 


45

Công ty TNHH S-MAC VINA

KCN Quế Võ

01/2014/SMAC-TT

04/12/2014


46

Công ty TNHH Bokwang Hi-Tech Vina

KCN Quế Võ

01/HĐHL-TT

16/01/2015


47

Công ty TNHH Sơn Sakura

KCN Quế Võ

03/HĐHL-TT

26/01/2015


48

Công ty TNHH Công nghệ xử lí nước Lực Thắng

Đại Phúc

04/HĐHL-TT

11/02/2015


49

Công ty CP tập đoàn DABACO Việt Nam

Các nhà máy, công ty thành viên

08/HĐHL-TT

6/4/2015


50

Công ty CP sinh học dược phẩm Ba Đình

KCN Quế Võ

11/HĐHL-TT

4/5/2015


51

Công ty CP Bia và Nước giải khát Hòa Bình

KCN Tiên Sơn

13a/HĐHL-TT

8/5/2015


52

Công ty TNHH TM & SX Đông Âu

KCN Quế Võ

18/HĐHL-TT

14/5/2015


53

Công ty CP sinh học dược phẩm BIOPRO

KCN Quế Võ

19/HĐHL-TT

13/5/2015


54

Công ty TNHH C&Y VINA

KCN Quế Võ

21/HĐHL-TT

18/5/2015


55

Công ty TNHH EM-TECH Việt Nam

KCN Yên Phong

22/HĐHL-TT

22/5/2015


56

Công ty TNHH Ethertronics Vina

KCN Quế Võ

23/HĐHL-TT

28/5/2015


57

Công ty TNHH sơn bột Đông Tai Việt Nam

KCN Đại Đồng Hoàn Sơn

24/HĐHL-TT

29/5/2015


58

Công ty TNHH Wonil Electronics

KCN Quế Võ

32/HĐHL-TT

19/6/2015


 

 
Trần Danh Uy (Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và Phát triển KCN Bắc Ninh)
Top
KCN Yên Phong - Bắc Ninh - Việt Nam
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến
Nhân viên 1
Nhân viên 1
Nhân viên 2
Nhân viên 2

(0222).3 875 526

   
 

Giá vàng 9999

ĐVT: tr.đ/lượng
Loại Mua Bán

Tỷ giá

CONG THONG TIN DIEN TU TINH BAC NINH BAN QUAN LY CAC KHU CONG NGHIEP BAC NINH Chung chi nang luc hoat dong xay dung Nha hang Ha Phong DHLOGISTICS WMLOGISTICS Benh vien da khoa Thanh an Thang Long Cay xanh Phu Lam KTC - kiem toan Benh vien da khoa Tri Duc BAN DO NUOC CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Đối tác
Vsip Vsip Yen phong Yen phong yen phong 2 yen phong 2 Tu son Thuan thanh 3 Thuan thanh 2 Thuan thanh 2 Thuan thanh 2 Tien son Tien son Que vo 3 Que vo 2 Que vo Hanaka Gia binh Dai kim Dai Dong Tri Duc Tri Duc nha hang ha phong nha hang ha phong Nha hang Ha Phong Bac Ninh thinh cuong biz truong trung cap nghe so 10 - Bo quoc phong Benh vien da khoa Thanh An Thang Long phong kham da khoa Hoan My Cong ty Vinh Phat DHLOGISTICS WMLOGISTICS Benh vien da khoa thanh an thang long in xuan truong Gangnam hotel