Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư và Phát triển Khu công nghiệp Bắc Ninh
Hotline: (0222).3 875 526

kcn kcn kcn1 kcn2 kcn3
Thứ ba, 08/04/2014 - 11:20
Lễ ký hợp đồng liên kết huấn luyện an toàn vệ sinh lao động
Ngày 26/3 năm 2014 tại trụ sở số 10 Lý Thái Tổ - thành phố Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh, đã diễn ra lễ ký hợp đồng liên kết huấn luyện an toàn vệ sinh lao động giữa Trung tâm hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN - Ban quản lý các KCN Bắc Ninh với Trung tâm an toàn lao động - Viện nghiên cứu KHKT bảo hộ lao động.
    Trên cơ sở năng lực, khả năng và nhu cầu của mỗi bên, hai bên đã thống nhất hợp tác, liên kết trong công tác tư vấn, huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động theo khung pháp luật quy định.

Lễ ký hợp đồng liên kết huấn luyện an toàn vệ sinh lao động
    Hiện nay an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ của các doanh nghiệp chưa được doanh nghiệp quan tâm, huấn luyện cho người lao động. Việc huấn luyện an toàn vệ sinh lao động là rất cần thiết, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành tốt các quy trình, quy định, quy tắc an toàn trong lao động sản xuất.
    Làm tốt công tác này sẽ đảm bảo môi trường lao động an toàn, góp phần xây dựng môi trường làm việc sạch sẽ, an toàn hơn, hạn chế thấp nhất tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với người lao động và đem lại hiệu quả thiết thực cho các doanh nghiệp trong sản xuất - kinh doanh./.

Top
KCN Yên Phong - Bắc Ninh - Việt Nam
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến
Nhân viên 1
Nhân viên 1
Nhân viên 2
Nhân viên 2

(0222).3 875 526

   
 

Giá vàng 9999

ĐVT: tr.đ/lượng
Loại Mua Bán

Tỷ giá

CONG THONG TIN DIEN TU TINH BAC NINH BAN QUAN LY CAC KHU CONG NGHIEP BAC NINH Chung chi nang luc hoat dong xay dung Nha hang Ha Phong DHLOGISTICS WMLOGISTICS Benh vien da khoa Thanh an Thang Long Cay xanh Phu Lam KTC - kiem toan Benh vien da khoa Tri Duc BAN DO NUOC CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Đối tác
Vsip Vsip Yen phong Yen phong yen phong 2 yen phong 2 Tu son Thuan thanh 3 Thuan thanh 2 Thuan thanh 2 Thuan thanh 2 Tien son Tien son Que vo 3 Que vo 2 Que vo Hanaka Gia binh Dai kim Dai Dong Tri Duc Tri Duc nha hang ha phong nha hang ha phong Nha hang Ha Phong Bac Ninh thinh cuong biz truong trung cap nghe so 10 - Bo quoc phong Benh vien da khoa Thanh An Thang Long phong kham da khoa Hoan My Cong ty Vinh Phat DHLOGISTICS WMLOGISTICS Benh vien da khoa thanh an thang long in xuan truong Gangnam hotel