Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư và Phát triển Khu công nghiệp Bắc Ninh
Hotline: (0222).3 875 526

kcn kcn kcn1 kcn2 kcn3
Thứ ba, 05/04/2016 - 07:44
Huấn luyện an toàn lao động tại công ty TNHH HS TECH VINA khu công nghiệp khai sơn
Ngày 30/03/2016 tại KCN Khai Sơn, Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Trung tâm hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh đã tổ chức lớp huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động với Công ty TNHH HS Tech Vina. Đây là cơ hội cho các cán bộ, công nhân viên công ty trang bị kiến thức chuyên môn, hiểu biết về pháp luật chung về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.
Công ty TNHH HS Tech Vina là công ty 100% vốn Hàn Quốc, chuyên gia công phụ kiện điện tử. Ý thức được tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng, huấn luyện kỹ năng an toàn lao động, vệ sinh lao động lãnh đạo công ty đã tạo điều kiện cho hơn 50 cán bộ và công nhân viên tham gia khóa huấn luyện. Trong buổi học các học viên luôn sôi nổi hăng hái phát biểu ý kiến về bài giảng mà giảng viên đã hướng dẫn. Giảng viên đã truyền đạt kiến thức chung, kinh nghiệm và giải đáp những thắc mắc của học viên rất tận tình.
Thông qua khóa huấn luyện, người lao động đã được nâng cao trình độ, hiểu biết, kỹ năng phòng ngừa tai nạn lao động, vệ sinh lao động. Đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm trong suy nghĩ và hành động nhằm đem lại hiệu quả trong sản xuất, góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn và lành mạnh trong công ty.
Khóa huấn luyện kết thúc tốt đẹp. Tất cả các học viên đều đạt điều kiện cấp Giấy chứng nhận, chứng chỉ huấn luyện an toàn lao động.

 

Kim Huy ( Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và Phát triển KCN Bắc Ninh)
Top
KCN Yên Phong - Bắc Ninh - Việt Nam
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến
Nhân viên 1
Nhân viên 1
Nhân viên 2
Nhân viên 2

(0222).3 875 526

   
 

Giá vàng 9999

ĐVT: tr.đ/lượng
Loại Mua Bán

Tỷ giá

CONG THONG TIN DIEN TU TINH BAC NINH BAN QUAN LY CAC KHU CONG NGHIEP BAC NINH Chung chi nang luc hoat dong xay dung Nha hang Ha Phong DHLOGISTICS WMLOGISTICS Benh vien da khoa Thanh an Thang Long Cay xanh Phu Lam KTC - kiem toan Benh vien da khoa Tri Duc BAN DO NUOC CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Đối tác
Vsip Vsip Yen phong Yen phong yen phong 2 yen phong 2 Tu son Thuan thanh 3 Thuan thanh 2 Thuan thanh 2 Thuan thanh 2 Tien son Tien son Que vo 3 Que vo 2 Que vo Hanaka Gia binh Dai kim Dai Dong Tri Duc Tri Duc nha hang ha phong nha hang ha phong Nha hang Ha Phong Bac Ninh thinh cuong biz truong trung cap nghe so 10 - Bo quoc phong Benh vien da khoa Thanh An Thang Long phong kham da khoa Hoan My Cong ty Vinh Phat DHLOGISTICS WMLOGISTICS Benh vien da khoa thanh an thang long in xuan truong Gangnam hotel