Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư và Phát triển Khu công nghiệp Bắc Ninh
Hotline: (0222).3 875 526

kcn kcn kcn1 kcn2 kcn3
Thứ hai, 29/08/2016 - 08:52
Bảng tổng hợp giá cả mặt hàng các chợ tại trung tâm thành phố Bắc Ninh
Thời điểm: Tính đến ngày 29/ 08 / 2016

MẶT HÀNG

ĐƠN VỊ TÍNH

MỘT SỐ CHỢ

Suối hoa

Nhớn

Đọ

Bò Sơn

LƯƠNG THỰC

 

Gạo tẻ(khang dân)

yến

120,000

      110,000

120,000

115,000

gạo nếp(cái hoa vàng)

yến

270,000

300,000

250,000

270,000

THỰC PHẨM

 

Thịt gà(ta)

kg

120,000

140,000

120,000

135,000

Thịt lợn(lạc thăn)

kg

100,000

105,000

105,000

100,000

Thịt Bò(bắp)

kg

350,000

270,000

330,000

320,000

Thịt trâu(bắp)

kg

 

270,000

300,000

 

Cá chép

kg

70,000

65,000

70,000

65,000

Cá trôi(gigan)

kg

55,000

50,000

55,000

40,000

Cá trắm(đen )

kg

75,000

72,000

70,000

76,000

Cá rô Phi

kg

50,000

45,000

45,000

40,000

ếch

kg

120,000

120,000

130,000

110,000

cua (cua đồng)

kg

160,000

130,000

120,000

150,000

tôm đồng(tôm diu)

kg

20,000

21,000

20,000

20,000

Cá chim

kg

46,000

45,000

45,000

45,000

RAU, CỦ, QỦA

 

 

 

 

 

Rau muống

mớ

6,000

6,000

6,000

6,000

Rau cải(bắp cải)

kg

10,000

12,000

10,000

12,000

Mồng tơi

mớ

5,000

5,000

6,000

5,000

Rau ngót

mớ

4,000

5,000

5,000

4,000

hành tây

kg

15,000

15,000

20,000

17,000

giá đỗ

kg

20,000

22,000

25,000

20,000

Khoai sọ

kg

25,000

20,000

30,000

21,000

Măng củ

kg

15,000

12,000

15,000

15,000

Trứng gà công nghiệp

chục

28,000

22,000

30,000

28,000

Trứng vịt

chục

30,000

30,000

28,000

30,000

Cam sành

kg

80,000

50,000

65,000

55,000

Dưa hấu

kg

20,000

20,000

20,000

13,000

kg

40,000

30,000

30,000

20,000

Lịu

kg

 

 

 

25,000

Thăng long

kg

30,000

20,000

25,000

20,000

Xoài

kg

35,000

35,000

33,000

30,000

Bưởi phú thọ

quả

100,000

100,000

110,000

100,000

MẶT HÀNG KHÔ

 

 

 

 

 

Mìcoem

gói

3,600

3,500

3,500

3,500

omachi

gói

6,000

6,000

6,500

6,500

Cá mắm khô

kg

110,000

100,000

100,000

100,000

Omo

kg

52,000

47,000

50,000

50,000

viso

kg

 

 

 

 

xà bông lifebuoy

bánh

11,000

10,000

10,000

12,000

Đường kính trắng

kg

22,000

20,000

20,000

20,000

Sữa ông thọ

hộp

21,000

20,000

20,000

21,000

 

Nguyễn Thị La ( Trung tâm hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh)
Top
KCN Yên Phong - Bắc Ninh - Việt Nam
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến
Nhân viên 1
Nhân viên 1
Nhân viên 2
Nhân viên 2

(0222).3 875 526

   
 

Giá vàng 9999

ĐVT: tr.đ/lượng
Loại Mua Bán

Tỷ giá

UY BAN NHAN DAN TINH BAC NINH BAN QUAN LY CAC KHU CONG NGHIEP BAC NINH Truong Trung cap nghe so 10 - Bo Quoc phong Nha hang Ha Phong DHLOGISTICS WMLOGISTICS Benh vien da khoa Thanh an Thang Long Gangnam hotel KTC - kiem toan Benh vien da khoa Tri Duc BAN DO NUOC CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Đối tác
Vsip Vsip Yen phong Yen phong yen phong 2 yen phong 2 Tu son Thuan thanh 3 Thuan thanh 2 Thuan thanh 2 Thuan thanh 2 Tien son Tien son Que vo 3 Que vo 2 Que vo Hanaka Gia binh Dai kim Dai Dong Tri Duc Tri Duc nha hang ha phong nha hang ha phong Nha hang Ha Phong Bac Ninh thinh cuong biz truong trung cap nghe so 10 - Bo quoc phong Benh vien da khoa Thanh An Thang Long phong kham da khoa Hoan My Cong ty Vinh Phat DHLOGISTICS WMLOGISTICS Benh vien da khoa thanh an thang long in xuan truong Gangnam hotel