Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư và Phát triển Khu công nghiệp Bắc Ninh
Hotline: (0222).3 875 526

kcn kcn kcn1 kcn2 kcn3
Thứ sáu, 24/11/2017 - 00:00
Tổ chức lớp huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động tại Công ty TNHH SamSung SDS Việt Nam, KCN Yên Phong
Ngày 07 - 08/11/2017 tại KCN Yên Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh Trung tâm hỗ trợ Đầu tư và Phát triển KCN Bắc Ninh đã tổ chức lớp huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho Cán bộ, công nhân viên Công ty TNHH SamSung SDS Việt Nam.

Lớp huấn luyện bồi dưỡng kỹ năng an toàn lao động, vệ sinh lao động tổ chức tại Công ty diễn ra rất sôi nổi. Trong buổi huấn luyện có 104 cán bộ và công nhân viên tham gia, các học viên hăng hái phát biểu ý kiến về bài giảng của giảng viên đã hướng dẫn. Giảng viên đã tận tình truyền đạt các kiến thức chung, kinh nghiệm và giải đáp những thắc mắc của học viên.

Đây là cơ hội cho cán bộ, công nhân viên trong Công ty trang bị và nâng cao trình độ về kiến thức chuyên môn, kỹ năng phòng ngừa tai nạn lao động, vệ sinh lao động tại nơi làm việc. Đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm trong suy nghĩ và hành động nhằm đem lại hiệu quả tốt trong sản xuất, góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn và lành mạnh.

Khóa huấn luyện kết thúc tốt đẹp. Tất cả các học viên đều đạt điều kiện cấp Giấy chứng nhận, chứng chỉ huấn luyện an toàn lao động./.

Nguyễn Đức Ngọc

Top
KCN Yên Phong - Bắc Ninh - Việt Nam
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến
Nhân viên 1
Nhân viên 1
Nhân viên 2
Nhân viên 2

(0222).3 875 526

   
 

Giá vàng 9999

ĐVT: tr.đ/lượng
Loại Mua Bán

Tỷ giá

CONG THONG TIN DIEN TU TINH BAC NINH BAN QUAN LY CAC KHU CONG NGHIEP BAC NINH Chung chi nang luc hoat dong xay dung Nha hang Ha Phong DHLOGISTICS WMLOGISTICS Benh vien da khoa Thanh an Thang Long Cay xanh Phu Lam KTC - kiem toan Benh vien da khoa Tri Duc BAN DO NUOC CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Đối tác
Vsip Vsip Yen phong Yen phong yen phong 2 yen phong 2 Tu son Thuan thanh 3 Thuan thanh 2 Thuan thanh 2 Thuan thanh 2 Tien son Tien son Que vo 3 Que vo 2 Que vo Hanaka Gia binh Dai kim Dai Dong Tri Duc Tri Duc nha hang ha phong nha hang ha phong Nha hang Ha Phong Bac Ninh thinh cuong biz truong trung cap nghe so 10 - Bo quoc phong Benh vien da khoa Thanh An Thang Long phong kham da khoa Hoan My Cong ty Vinh Phat DHLOGISTICS WMLOGISTICS Benh vien da khoa thanh an thang long in xuan truong Gangnam hotel