Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư và Phát triển Khu công nghiệp Bắc Ninh
Hotline: (0222).3 875 526

kcn kcn kcn1 kcn2 kcn3
Thứ ba, 29/04/2014 - 08:10
Lễ ký hợp đồng liên kết trong công tác kiểm định các thiết bị, huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động
Ngày 11/4/2014, tại trụ sở số 10 Lý Thái Tổ - thành phố Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh, đã diễn ra lễ ký hợp đồng liên kết, hợp tác trong việc kiểm định các thiết bị và huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động giữa Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN với Trung tâm Kiểm định công nghiệp 1.

Sau khi thảo luận và đi đến thống nhất, hai bên đã ký kết hợp đồng. Theo đó, hai bên triển khai liên kết thực hiện công tác kiểm định kỹ thuật an toàn và các dịch vụ liên quan; công tác bồi dưỡng, huấn luyện kỹ thuật an toàn lao động theo chương trình khung pháp luật quy định.

Kết thúc buổi làm việc, hai bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản đã đề ra; đẩy mạnh hợp tác trong thời gian tới nhằm đem lại hiệu quả thiết thực cho người lao động và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh./.

Top
KCN Yên Phong - Bắc Ninh - Việt Nam
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến
Nhân viên 1
Nhân viên 1
Nhân viên 2
Nhân viên 2

(0222).3 875 526

   
 

Giá vàng 9999

ĐVT: tr.đ/lượng
Loại Mua Bán

Tỷ giá

CONG THONG TIN DIEN TU TINH BAC NINH BAN QUAN LY CAC KHU CONG NGHIEP BAC NINH Chung chi nang luc hoat dong xay dung Nha hang Ha Phong DHLOGISTICS WMLOGISTICS Benh vien da khoa Thanh an Thang Long Cay xanh Phu Lam KTC - kiem toan Benh vien da khoa Tri Duc BAN DO NUOC CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Đối tác
Vsip Vsip Yen phong Yen phong yen phong 2 yen phong 2 Tu son Thuan thanh 3 Thuan thanh 2 Thuan thanh 2 Thuan thanh 2 Tien son Tien son Que vo 3 Que vo 2 Que vo Hanaka Gia binh Dai kim Dai Dong Tri Duc Tri Duc nha hang ha phong nha hang ha phong Nha hang Ha Phong Bac Ninh thinh cuong biz truong trung cap nghe so 10 - Bo quoc phong Benh vien da khoa Thanh An Thang Long phong kham da khoa Hoan My Cong ty Vinh Phat DHLOGISTICS WMLOGISTICS Benh vien da khoa thanh an thang long in xuan truong Gangnam hotel