Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư và Phát triển Khu công nghiệp Bắc Ninh
Hotline: (0222).3 875 526

kcn kcn kcn1 kcn2 kcn3
Thứ năm, 05/06/2014 - 10:00
Trên 200 lao động được huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động.
Từ ngày 2/6/2014 đến ngày 11/6/2014 Trung tâm hỗ trợ Đầu Tư và Phát triển KCN Bắc Ninh phối hợp với Trung tâm Kiểm định Công nghiệp 1 - Bộ Công Thương triển khai chương trình huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động cho cán bộ công nhân viên trong một số doanh nghiệp: Fujita, Kurabe, Nittan, Ihara, Toho tại KCN VSIP Bắc Ninh.

Ảnh: huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động.

Huấn luyện theo chương trình  khung của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội  theo Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013. Tại đây, các học viên được phổ biến các kiến thức về chính sách pháp luật An toàn lao động; quy trình làm việc an toàn; tổng quan về các loại máy, thiết bị, các chất phát sinh yếu tố nguy hiểm, có hại trong quá trình làm việc; cách xử lý các tình huống, sự cố sản xuất; sơ cứu tai nạn lao động. Ngoài những kiến thức chung, kiến thức chuyên ngành, các giảng viên nhiệt tình chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn; giải đáp mọi thắc mắc của học viên về những vấn đề phát sinh trong hoạt động sản xuất liên quan đến máy móc, thiết bị kỹ thuật.
Sau khi hoàn thành khóa học, các học viên đạt điều kiện sẽ được Trung tâm Kiểm định Công nghiệp 1 cấp Giấy chứng nhận, chứng chỉ huấn luyện An toàn lao động./.
Phạm Thu Hà (Trung tâm Hỗ trợ đầu tư & Phát triển KCN Bắc Ninh)
Top
KCN Yên Phong - Bắc Ninh - Việt Nam
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến
Nhân viên 1
Nhân viên 1
Nhân viên 2
Nhân viên 2

(0222).3 875 526

   
 

Giá vàng 9999

ĐVT: tr.đ/lượng
Loại Mua Bán

Tỷ giá

CONG THONG TIN DIEN TU TINH BAC NINH BAN QUAN LY CAC KHU CONG NGHIEP BAC NINH Chung chi nang luc hoat dong xay dung Nha hang Ha Phong DHLOGISTICS WMLOGISTICS Benh vien da khoa Thanh an Thang Long Cay xanh Phu Lam KTC - kiem toan Benh vien da khoa Tri Duc BAN DO NUOC CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Đối tác
Vsip Vsip Yen phong Yen phong yen phong 2 yen phong 2 Tu son Thuan thanh 3 Thuan thanh 2 Thuan thanh 2 Thuan thanh 2 Tien son Tien son Que vo 3 Que vo 2 Que vo Hanaka Gia binh Dai kim Dai Dong Tri Duc Tri Duc nha hang ha phong nha hang ha phong Nha hang Ha Phong Bac Ninh thinh cuong biz truong trung cap nghe so 10 - Bo quoc phong Benh vien da khoa Thanh An Thang Long phong kham da khoa Hoan My Cong ty Vinh Phat DHLOGISTICS WMLOGISTICS Benh vien da khoa thanh an thang long in xuan truong Gangnam hotel