Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư và Phát triển Khu công nghiệp Bắc Ninh
Hotline: (0222).3 875 526

kcn kcn kcn1 kcn2 kcn3
Thứ năm, 26/06/2014 - 12:26
HƯỚNG DẪN THỦ TỤC CẤP MỚI, CẤP LẠI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI KCN BẮC NINH
1.Trình tự thực hiện
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ (01 bộ)
- Nộp hồ sơ tại Bộ phận Một cửa.
+ Hồ sơ xin cấp mới giấy phép lao động
+ Hồ sơ xin cấp lại giấy phép lao động
- Nhận Phiếu hẹn trả kết quả.
Bước 2: Giải quyết hồ sơ:
- Phòng Quản lý lao động thụ lý hồ sơ.
- Hoàn tất hồ sơ và chuyển tới Bộ phận một cửa.
Bước 3: Trả kết quả hồ sơ:
- Doanh nghiệp nhận kết quả tại bộ phận Một cửa.
2.Thời hạn giải quyết
10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.
3.Lệ phí:
-
Cấp mới: 400.000 VNĐ
- Cấp lại: 300.000 VNĐ
4.Các yêu cầu khác
- Khi đến nộp hồ sơ mang theo Giấy giới thiệu của công ty.
- Khi nhận lại hồ sơ hoặc kết quả mang theo Phiếu hẹn trả kết quả.
5.Kênh hỗ trợ
- Phòng Quản lý lao động - BQL các KCN Bắc Ninh
 
ĐT: 02413.870.688
- Bộ phận Một cửa - BQL các KCN Bắc Ninh
 
ĐT: 02413.825.236
- Website BQL các KCN Bắc Ninh:
http://izabacninh.gov.vn/
- Website Trung tâm:
  http://kcnbacninh.com/
  ĐT: 02413.875.526 (Ms Phương, Ms Hà)Phạm Thu Hà (Trung tâm Hỗ trợ đầu tư & Phát triển KCN Bắc Ninh)
Top
KCN Yên Phong - Bắc Ninh - Việt Nam
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến
Nhân viên 1
Nhân viên 1
Nhân viên 2
Nhân viên 2

(0222).3 875 526

   
 

Giá vàng 9999

ĐVT: tr.đ/lượng
Loại Mua Bán

Tỷ giá

CONG THONG TIN DIEN TU TINH BAC NINH BAN QUAN LY CAC KHU CONG NGHIEP BAC NINH Chung chi nang luc hoat dong xay dung Nha hang Ha Phong DHLOGISTICS WMLOGISTICS Benh vien da khoa Thanh an Thang Long Cay xanh Phu Lam KTC - kiem toan Benh vien da khoa Tri Duc BAN DO NUOC CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Đối tác
Vsip Vsip Yen phong Yen phong yen phong 2 yen phong 2 Tu son Thuan thanh 3 Thuan thanh 2 Thuan thanh 2 Thuan thanh 2 Tien son Tien son Que vo 3 Que vo 2 Que vo Hanaka Gia binh Dai kim Dai Dong Tri Duc Tri Duc nha hang ha phong nha hang ha phong Nha hang Ha Phong Bac Ninh thinh cuong biz truong trung cap nghe so 10 - Bo quoc phong Benh vien da khoa Thanh An Thang Long phong kham da khoa Hoan My Cong ty Vinh Phat DHLOGISTICS WMLOGISTICS Benh vien da khoa thanh an thang long in xuan truong Gangnam hotel