Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư và Phát triển Khu công nghiệp Bắc Ninh
Hotline: (0222).3 875 526

kcn kcn kcn1 kcn2 kcn3
Thứ Tư, 30/07/2014 - 07:12
Khai giảng lớp huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động tại Công ty Maxturn Apparel
Sáng 28/07/2014 tại Công ty Maxturn Apparel, KCN Quế Võ, Bắc Ninh. Trung tâm hỗ trợ Đầu tư và Phát triển KCN - Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh phối hợp với Trung tâm Kiểm định công nghiệp 1 - Bộ Công Thương tổ chức khóa huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động cho cán bộ công nhân viên trong công ty.

 Công ty Maxturn Apparel (Công ty May La Thị) là công ty chuyên sản xuất gia công hàng may mặc xuất khẩu. Là doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư Hồng Kông nên việc chăm lo đời sống vật chất tinh thần, trang bị kiến thức chuyên môn, hiểu biết về pháp luật cho người lao động được lãnh đạo Công ty đặc biệt quan tâm.Ý thức được tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng, huấn luyện kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động; lãnh đạo công ty đã tạo điều kiện cho 100 cán bộ công nhân viên tham dự khóa huấn luyện theo chương trình khung của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội theo Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013.

Thông qua khóa huấn luyện, người lao động đã được nâng cao trình độ, hiểu biết, kỹ năng phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động; đồng thời nâng cao ý thức tự chủ an toàn, ý thức trách nhiệm trong suy nghĩ và hành động nhằm đem lại hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn và lành mạnh cho tập thể người lao động trong công ty. 
 Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện, những học viên đạt điều kiện sẽ được Trung tâm Kiểm định Công nghiệp 1 cấp Giấy chứng nhận, chứng chỉ huấn luyện An toàn lao động./.
Phạm Thu Hà (Trung tâm Hỗ trợ đầu tư & Phát triển KCN Bắc Ninh)
Top
KCN Yên Phong - Bắc Ninh - Việt Nam
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến
Nhân viên 1
Nhân viên 1
Nhân viên 2
Nhân viên 2

(0222).3 875 526

   
 

Giá vàng 9999

ĐVT: tr.đ/lượng
Loại Mua Bán

Tỷ giá

CONG THONG TIN DIEN TU TINH BAC NINH BAN QUAN LY CAC KHU CONG NGHIEP BAC NINH Chung chi nang luc hoat dong xay dung Nha hang Ha Phong DHLOGISTICS WMLOGISTICS Benh vien da khoa Thanh an Thang Long Cay xanh Phu Lam KTC - kiem toan Benh vien da khoa Tri Duc BAN DO NUOC CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Đối tác
Vsip Vsip Yen phong Yen phong yen phong 2 yen phong 2 Tu son Thuan thanh 3 Thuan thanh 2 Thuan thanh 2 Thuan thanh 2 Tien son Tien son Que vo 3 Que vo 2 Que vo Hanaka Gia binh Dai kim Dai Dong Tri Duc Tri Duc nha hang ha phong nha hang ha phong Nha hang Ha Phong Bac Ninh thinh cuong biz truong trung cap nghe so 10 - Bo quoc phong Benh vien da khoa Thanh An Thang Long phong kham da khoa Hoan My Cong ty Vinh Phat DHLOGISTICS WMLOGISTICS Benh vien da khoa thanh an thang long in xuan truong Gangnam hotel