Lĩnh vực Quy hoạch Xây dựng
13:46 03/04/2018
Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng trong các Khu công nghiệp Bắc Ninh có .....thủ tục như sau:
CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC QUY HOẠCH XÂY DỰNG

1. Xác nhận thỏa thuận nguyên tắc thuê lại đất (Nộp hồ sơ tại Văn thư Ban)
2. Cấp chứng chỉ quy hoạch (Nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công của Tỉnh)
3. Tham gia ý kiến bản vẽ thiết kế (Nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công của Tỉnh)
4. Cấp Giấy phép xây dựng (Nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công của Tỉnh)
5. Chấp thuận hoàn công công trình (Nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công của Tỉnh)
6. Phiếu lấy ý kiến về đất đai (Nhận văn bản tại Văn thư Ban)
Ban quản lý các KCN Bắc Ninh
Top
Thăm dò
Chất lượng lao động trong các KCN Bắc Ninh (Labor quality in Bac Ninh IPs)?
Quảng cáo
Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Hỗ trợ thông tin đất-xưởng Cây Xanh Phú Lâm VNPT Bắc Ninh
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Bản đồ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tỷ giá ngoại tệ