ĐIỂM MỚI VỀ TẠM TRÚ CỦA LAO ĐỘNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TRONG KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ
15:57 04/07/2018
Ngày 22/5/2018, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 82/2018/NĐ-CP quy định về quản lý khu công nghiệp (KCN) và khu kinh tế (KKT).

Ảnh minh họa

Trong đó, Nghị định cho phép 3 nhóm đối tượng người nước ngoài được phép tạm trú trong KCN trong trường hợp cần thiết gồm: Nhà quản lý, giám đốc điều hành và chuyên gia. Đây là điểm mới của nghị định 82/2018/NĐ-CP. Tạo điều kiện thuận lợi cho lao động người nước ngoài khi làm việc trong các KCN, KTT.

Nghị định này sẽ thay thế Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về KCN, KCX và KTT, Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 11/12/ 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 29/2008/NĐ-CP  và Nghị định số 114/2015/NĐ-CP ngày 09/11 /2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP và có hiệu lực ngày từ 10/7/2018./.

Phòng quản lý lao động-Ban quản lý các KCN Bắc Ninh
Top
Sản phẩm doanh nghiệp
Cây xanh Phú Lâm Quạt làm mát Máy lọc nước Điều hòa nhiệt độ
Thăm dò
Chất lượng dịch vụ phụ trợ trong khu vực?
Quảng cáo
Hon đa Vĩnh Cát SSHIP DH Logistics FDI CO.,LDT VNPT Bắc Ninh Bê tông Phúc Tiến Công ty vận chuyển Cây xanh Phú Lâm Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội JSC Cây Xanh Phú Lâm
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Tổ chức, cá nhân có nhà, đất cho thuê hãy kích vào đây để gửi thông tin đăng thông tin lên website này Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Bản đồ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tỷ giá ngoại tệ