Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
09:56 26/09/2018
Sáng 24/9, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì Hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Thành phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Hữu Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.
 
Năm 2018, với tinh thần vào cuộc mạnh mẽ của toàn hệ thống chính trị, tình hình kinh tế - xã hội 
(KT-XH) của cả nước tiếp tục duy trì đà chuyển biến tích cực, dự kiến hoàn thành toàn diện 12/12 chỉ tiêu được Quốc hội giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH 5 năm đã đề ra.
 
Kết quả nổi bật nhất là kiểm soát được lạm phát, liên tiếp trong 3 năm (2016-2018), chỉ số giá tiêu dùng bình quân (CPI) duy trì ở mức dưới 4%, thấp hơn mục tiêu Quốc hội giao. Ước tính năm 2018, thu ngân sách nhà nước đạt trên 1,35 triệu tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 1,89 triệu tỷ đồng; xuất nhập khẩu đạt 475 tỷ USD; tăng trưởng GDP đạt khoảng 6,7%, chất lượng tăng trưởng kinh tế ngày càng được cải thiện, mô hình tăng trưởng chuyển dần sang chiều sâu.
 
Về định hướng kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự kiến thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, trong đó, trọng tâm là củng cố nền kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế; duy trì đà tăng trưởng trên cơ sở cải thiện thực chất hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế gắn với đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng…

Tại Bắc Ninh, kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, tổng sản phẩm GRDP 6 tháng đầu năm tăng 17% so với cùng kỳ; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 20,2% so với cùng kỳ; thu ngân sách ước đạt hơn 18.500 tỷ đồng, tăng 22% so cùng kỳ. Từ đầu năm 2018 đến nay, Bắc Ninh cấp đăng ký thành lập mới gần 1.400 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký hơn 11.200 tỷ đồng. Đặc biệt, sau nửa nhiệm kỳ, Bắc Ninh có 12/26 chỉ tiêu đạt và vượt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018, góp phần tạo tiền đề để hoàn thành các kế hoạch đề ra trong năm 2019.

Để hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH những tháng còn lại của năm 2018, 
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, nhất là Nghị quyết số 01 của Chính phủ để đảm bảo tăng trưởng kinh tế ổn định. Tiếp tục thực hiện quyết liệt 3 đột phá chiến lược (hoàn thiện thể chế và cải cách hành chính; phát triển nguồn nhân lực; xây dựng kết cấu hạ tầng).

Bên cạnh đó, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; gắn công tác chỉ đạo, triển khai với công tác theo dõi, đôn đốc, thanh, kiểm tra công vụ. Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nhất là cải cách hành chính toàn diện, giảm chi phí cho doanh nghiệp. Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc nổi cộm, gây bức xúc dư luận xã hội…

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các địa phương cần nhận diện được những khó khăn, thách thức cũng như thế mạnh của địa phương mình để xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019 một cách phù hợp.

Ngay sau Hội nghị, cùng với việc thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Thành yêu cầu trên cơ sở kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ, các sở, ban, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019 và những năm tiếp theo.

Trước mắt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ nhằm hoàn thành các mục tiêu phát triển KT - XH năm 2018. Trong đó, tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư công năm 2018; tiếp tục phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, hiện đại, nâng tỷ trọng giá trị nội địa hóa trong sản phẩm. Đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hành chính công các cấp. Tiếp tục đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đáp ứng yêu cầu phát triển trở thành thành phố trực thuộc Trung ương…
bacninh.gov.vn
Top
Sản phẩm doanh nghiệp
Thăm dò
Chất lượng lao động trong các KCN Bắc Ninh?
Quảng cáo
Bê tông Phúc Tiến Hà Nội JSC Cây xanh Phú Lâm FDI CO.,LDT Cây Xanh Phú Lâm SSHIP VNPT Bắc Ninh Hon đa Vĩnh Cát
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Bản đồ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tỷ giá ngoại tệ